Z rodinného skanzenu.

03.12.2012 00:00

 

Som veľmi na všetko čo mám vo svojom rodinnom skanzene moc hrdý. Všetko je vybudované ťažkou prácou v tejto neľahkej dobe. Takto ma baví historia. Za 3 roky čo som nepoznal čo sú to soboty a nedelľe, ba aj noci len samá práca...Vyše 25 rokov som pracoval:  OFZ  v Istebnom ani Vianoce ani Nové roky v nepretržitej prevádzke, ako murár-obkladač to by vám vedeli rozprávať moji nadriadení. Od vymuroviek pecí všetky budovy čo patrili podniku, opravy, prístavby budov, chaty a to všetko sme robili s partiou murárov v prevádzkach cez volľná, alebo po nočných.

Stojí aspoň za povšimnutie, keď už máme plné cintoríny mladých ľudí na Orave čo robili v tomto podniku aj svojich kamarátov. A ešte sa nájdu takí čo závidia. Veď každý mal možnosť pracovať v tomto podniku, bol by už na dôchodku. Človek by mal mať nejakú záľubu a nielen kritizovať a závidieť ostatným.

PS: Touto cestou by som sa rád poďakoval všetkým, ktorý nás navštívili pri treťom výročí otvorenia skanzenu. Taktiež regionálnym televíziam Oravia a Dolný Kubín a slovenskej televízii STV.

                                                 

                                                                                                                           Miroslav Mišek 

—————

Späť