Turisti z Oravy

06.10.2013 00:00
Mirko vieme, že si neprajete žiadne články na vašej stránke, ale tento je tiež pravdivý.
veľká škoda a vaša životná smola, že ste si nepostavili  dom v inej obci na Orave.Dokázali ste všetkým ľuďom aj tým neprajníkom po ťažkej operácii, vybudovať najkrajší skanzen na Slovensku. Toľko prekrásnych starožitností čo sme videli, ako sa ľudia v minulosti trápili a ťažko  sa narobili. Pre nás je váš dom najkrajšia spomienka z obce Jasenová. 
 
PS: Prajeme vám hodne zdravia a vašej celej rodinke.
Váš otec Ondrej bol vzorom pre všetkých ľudí a Vaša mamička tú treba obdivovať, čo všetko dokáže spraviť.A pred vami Mirko 10 klobúkov dole.
Ďakujeme za občerstvenie vašej manželke.

—————

Späť