Rodina Bajčiová z Prešova

28.08.2013 00:00
Našli sme denník nášho ocka, ktorý bojoval spolu s Vaším ockom Ondrejom v Rusku a to od Buzuluku až po Duklu. Potešilo nás tiež, že aj v múzeu SNP v Banskej Bystrici je Váš otec na fotke pri odmeňovaní počas Slovenského národného povstania s našim ockom.
Mirko tvoj otec mal bohaté skúsenosti z vojny v Rusku, kde bojoval viac ako 4 roky a dokonca bol pol roka v zajatí. Vieme že veľmi dobre ovládal ruský a nemecký jazyk.V denníku sme sa dozvedeli, že bol dobrý veliteľ a rozdelil by sa aj s posledným kúskom chleba. Veľmi mu záležalo na jednotke, na obyčajných vojakoch , aby boli zdraví.
Ale zvlášť jedna príhoda sa mi hlboko vryla do pamäti.
Raz boli nemecký vojaci v obkľúčení asi šesťdesiatich mužov.  Veliaci ruský dôstojník vydal rozkaz všetkých zlikvidovať. Bol to práve tvoj otec, ktorý sa s veľkou odvahou prihovoril tomuto generálovi a prosil o milosť pre zajatcov. Tak sa stalo a tvoj otec im takto daroval druhý život. V denníku sme sa dočítali , že Ondrej  videl  v Nemecku na vlastné oči Hitlera vo svojom putovaní po bojiskách, Ondrej vedel čo je bieda a hlad, keď sám musel potom odísť za prácou. A takýchto príbehov  a spomienok  je v denníku veľa o tvojom otcovi. Bol to skromný a pracovitý človek, vlastenec. Chceme, aby si  o jeho statočnosti prečítali aj ostatní, čo nepoznajú hrôzu vojny.
Škoda, že za bývalého režimu sa mu nedostalo pozornosti, akú by si zaslúžil, ale nepatril medzi súdruha a tak sa naňho i jemu podobných zabudlo.
Aj preto sme sa rozhodli prísť na Oravu a položiť kytičku kvetov na hrob tohto veľkého a odvážneho veliteľa.
Zároveň sme chceli navštíviť aj skanzen u Teba Mirko, ktorý si ty vytvoril. Veľmi ťa obdivujeme v tejto tvojej záslužnej práci!

—————

Späť