Matúš z Prešova - Veľa mi nechýba do 90 rokov.

08.12.2013 00:00

Poďakovanie pre Ondreja Mišeka a pre redaktorky Zuzke Zimániovej a Lenke Mesárošovej.
Ešte som nečítal taký pekný článok, ako písala redaktorka Evanielického posla. Pekne popísala život skromných ľudí, keď rodičia učia deti žiť v láske, pokore a skromnosti ku Pánovi Bohovi z Rodného skanzenu na Orave- Článok z novín Oravec čo pán Miroslav na stránke od redaktorky Lenky Mesárošovej.
Nie je to ako v dennodenej tlači, ako žijú boháči, skorumpovaní ľudia samé vraždy, zabíjanie a krádeže. Takto krmia redaktori mladých ľudí. A z tohto si majú brať príklad mladí ľudia?
Mišekovci moja rodinka Vás obdivuje. Ak nám zdravie dovolí prídeme k vám.Sme tiež Židia. Pred tvojím ockom skláňame veľkú úctu. Poznal som tvojho ocka Ondreja bojoval v 1. Československom Zbore. Do Staligradu ho ruský velitelia poslali na západný breh rieky Volgy zastaviť najlepšie Paulusové jednotky., tankové divízie a motorizované jednotky, kde Ondrej vedel že jediná cesta je pre neho a Rusov umrieť v boji. Ale to sa im dobiť nepodarilo. To referoval Winrich Bekr prvý stičný dostojník na veliteľstve stáli 6 armád,, ktorý velitel generál plukovník Paulus, ktorý má dobiť Stalingrad.
Veľká vďaka Ondrej , bol si výnimočný človek a velitel, nech si ľudia aspoň prečítajú o tebe a tvojej statočnosti, keď ti to nedopriali , keď si žil. Česť tvojej pamiatke Veselé a Šťastné Sviatky Vám prajeme a Šťastný Nový Rok Mišekovci.
PS: CHANUKIA Ondrej si bol naše svetlo, nádej, náš vysloboditeľ.

 

—————

Späť