________________________________________
OTVÁRACIE HODINY 
v Rodinnom skanzene

Školské výlety - každý deň
(treba sa objednať na č.t. 0908 093682)
Ostatní návštevníci - každú nedeľu 13.00 - 18.00

 

OPENING HOURS

family open-air museum

School trips - every Thursday and Friday

(must be ordered to phone No. 0908 093 682)

Other Visitors - every Sunday 1:00 p.m. to 6:00 p.m.

 
_____________________________________________________________
 

Ďalšie fotografie a videá skanzenu si môžete pozrieť TU!
 
 
Videl a počul najhoršieho tyrana ľudstva - Hitlera. 
Prečítajte si články na tejto stránke!
 
 
08.07.2016
Poďakovanie, spomienka na Mirka
Pri obkladacích prácach na metre Praha z roku 1974.Vždy si reprezentoval podnik Váhostav, pri práci a športe. a to je v tebe prekrásna vlastnosť, zodpovednosť a šikovnosť.
Vybudoval si jeden prekrásny skanzen.
Pre mládež je to veľká škola, pre starších spomienka na mladosť, ako sa ťažko ľudia v tej dobe narobili na svojom gazdovstve. Dnes dôchodky majú ľudia v EU ako žobráci...
Mirko tvoj otec bol vzorom pre ľudí. Netriedil ich ako to robili súdruhovia. A ostatní boli, ako piate koleso u voza, len na prácu ako otroci.
Prídeme dať kvietok na Ondrejov hrob. Aj manželky, starý rodičia boli z Ruska, Židia. O tvojom ockovi Ondrejovi počuli tiež z rozprávania, počas vojny čo všetko robil pre záchranu židov v Rusku ,aby ich vyslobodil.Súdruhovia o tom dobre vedeli, že ľudia píšu poďakovanie o ňom ,žiaľ všetko zamlčali. Čo je to za skupina ľudí, kedy sa už nasýtia...
Pekne to napísali na vašu stránku ,dôchodcovia z Ružomberka 6.3.2014.

S pozdravom Batunovci s rodinkou zo Žiliny.

PS: Mirko tvoj otec bojoval za pravdu a slobodu.
Thanks and memories for Mirko
When you were working on the metal facing of the Prague Metro 1974, you were always represented a Váhostav company at work and sport. And this is your beautiful quality, commitment and skill.
You build up a beautiful museum.
For youth it is a great school, for older people it is a youth memory of hardworking on their farm. Today are pensioners poor.
Mirko your father was a role model for people. He did not sort people as komunists did. 
We will come to put flower on the grave of Ondrej. And wives, grandparents were from Russia, Jews. They also heart about your dad Ondrej, how he save the Jews in Russia. Dignitaries knew, that people write thanksgiving letter to him. 
We like the article of pensioners from Ruzomberok 06.03.2014.
 
Sincerely Batuna family from Žilina.
 
PS: Mirko your father fought for truth and freedom.
5.03.2016
Prekvapenie a podakovanie z Oravy z obce Jasenova!
Vazena rodinka Misekovci velmi sme prekvapeni vsetko robite v tejto tazkej dobe. Mirko vase pracovite ruky zdokumentovali zivot staroveku, nielen na Orave, Liptove a Turci. Vo vasom dvore zahrade Gazdovskej mastali v gazdovskej izbe vyrastla skola historie. Pekne to napisali v clanku na Vasej stranke ucitelia Vierka a Palko dna 20.10.2015
Vo vasom rodinnom skanzene je neskutocne vela krasnych veci a vsetko prekrasne zrestaurovane a vsetko pekne porobene. Prajeme Vam vo Vasej praci co robite hodne Bozskeho pozehnania.
Mate od nasich rodicov z Oravskej Poruby prekrasne veci. Aj na hrob prideme dat kvietok. Pekne to napisal Matus z Presova na vasu stranku dna 08.12.2013. Aj my sme sa rozhodli napisat pravdivy clanok, ze este ziju takyto skromni ludia na Orave co sa delia aj s poslednym co maju. Velka vdaka Misekovci za vasu prajnost a srdecnost aj clanok Turisti z Oravy 19.07.2013 je clanok o prajnosti. 
Jan a Marienka Bielikovci Kosice. Dovidenia
 
 
 
Surprise and many thanks from Orava, from village Jasenova!
 
Dear Misek Family we are very surprised for what all you are doing in these
difficult times. Mirko have documented the life of antiquity, not only in
Orava and Liptov but also Turks times. In your garden and open air museum
grew up a school of history. It is nicely written in an article on your
web, teachers Vierka an Palko from October 20. 2015
 
In your family open-air museum is incredibly a lot of beautiful things and
everything nicely restored. We wish you God blessing to your work
 
You have many nice things from your parents from Oravska Poruba. We will
put a flower to thei're grave. It is nice written also in article of Matus
from Presov, from December 8. 2013. We also decided to write you a true
story, how really live people from Orava, that they share with all they
have. Thanks for your warmth, as it is written in article Tourists from
Orava from July 19. 3013.
 
 
Jan and Marienka Bielikovci from Kosice. Goodbye
 

10.01.2016
Dôchodcovia z Dolného Kubína
Váž. pán Mirko Mišek. Boli sme v tomto prekrásnom skanzene. Veľmi pekne Vám ďakujeme čo ste vybudoval a urobil takýto ľudský čin, zdokumentoval ste históriu Oravy a pre tento región urobil výnimočný čin sústredil starožitnosti pre generácie ľudí aby nezabudli na históriu ako sa ťažko žilo v tomto kraji. 
Dnešná doba už nepozná takýchto ľudí ako sú Misekovci ktorý všetko robia na svoje náklady. Aj služby majú bezplatné. A všetko prekrásne porobené. Misekovci Vás obdivujem.
Mirko aj tvojich rodičov z Oravskej Poruby. Ondrej ktorý už ako 17 ročný pracoval v Nemecku so židmi a tam videl a počul tyrana ľudstva Hitlera. Ondrejova láska ku židom a hlavne pomoc počas 2 svetovej vojny. Mirko poznali sme tvojho ocka Ondreja bol to človek veľkým srdcom a žil a pracoval skromným životom s podlomeným zdravím. Bol to veriaci a statočný človek a veliteľ ktorý urobil pre slobodu ľudí a národov čo bolo v jeho silách. 
PS: Mirko tvoj otec by bol šťastný určite by mu vypadli slzy radosti čo všetko píšu ľudia o tomto skromnom veliteľovi a aký prekrásny skanzen syn vybudoval. Ďakujem Ti Ondrejko spi v pokoji. Tvoji ešte niektorí žijúci pracovníci Olinka, Matej, Ján.
Dovidenia!  Ďakujeme Vám Misekovci.

Pensioners from Dolný Kubín

Dear. Mr. Mirko Mišek. We were in this beautiful open-air museum. Thank you very much for what you have built and made, such a human act. You have documented the history of the Orava region. You collect antiquities for next generations of people, not to forget the history, how difficult was living in this region.

There are not many people as Misek family in these days, that everything do at their own expense. And services are free. All repaired wonderfull. Misekovci, I admire you.

Mirko I admire also your parents from Oravská Poruba. Ondrej, who worked over 17 years in Germany with Jews, where seen the biggest tyrant Hitler. Ondrej's love for the Jews, and especially his support during World War 2. Mirko we know your dad Ondrej was a man of great heart and worked and lived a modest life with poor health. He was a faithful and brave man who has made a commander for the freedom of individuals and peoples which was his best.

PS: Mirko your father would certainly be happy about you and this open air museum that you built.  Thank You Ondrejko, rest in peace. Some of your workers are still alive - Olinka, Matej, Ján.

Goodbye! Thank you Misek family.

Juraj, Dušan a Ivan - športovci z Trenčína. 13.01.2016 14:01
 
Mirko, vždy si rozdával radosť. Či v práci, či v športe. Prijmi tiež radosť a spomienky na teba. Vybudoval si na Orave niečo prekrásne. Prajeme ti zdravie. Aj tvojej rodinke.
 
Juraj. Ivan a Dušan
 

Juraj, Dušan and Ivan - sportsmen from Trenčín

Mirko, you are the man that always give a joy - In the work, in the sport. I wish you well and happy memories for you. You build up something beautiful in region Orava. We wish you and your family health.

Juraj. Ivan a Dušan

 
Rodinka Batunová Bratislava 20.10.2015
 
ucitelia Vierka a Palko
 
zázitok obce Jasenová z rodinného skanzena
 
Mirko Vás drzí sila a pevná vôla a láska ku ludom nasim predkom a chciet po sebe nieco pekné zanechat. Váš dom je jedna velká skola 
na orave, co ponúka nieco prekrásne. Motivovat mladých ludí, ktorým dávate do práce elán a celé svoje srdce, tým ktorým koncí 
základná skola, aby boli dobrí majstri remeselníci klampiari, tesári, stolári, murári, poľnohospodári a zámočníci. Aby mali moznosť 
vybrat si prekrásne remeslá nasich predkov, co vsetko dokázali spravit. U Mirka v skanzene najdete prekrásne veci týchto majstrov aj 
od Mirkových rodicov nieco prekrásne. Pani na Ministerstve skolstva o tieto práce mladí ludia nemajú zaujem. Budete ich ucit po 
uradoch práce pracovat. Stát platí ucitelov aby aj oni tiez motivovali mladých ludí ale nie prevázať sa po obciach po orave aby cítali 
detom zivotopisy spisovatelov to mozu aj ucitelia v skolách. Niektoré obce na orave ani nevedia kde sa ludia a deti zhromazdujú 
spolcujú aby spravili WC ale nie len zisky eura z detí a ludí. Mirko dakujeme ze ste nam dovolili napísat pravdu na Vašu stránku. Vsetky 
clánky sme si precítali na vasej stránke. Aj o tvojom ockovi pocas bojov 2 svetovej vojne. Bol to jeden z mála ludí a velitelov ktorý veril lásku Pána Boha a zil skromným zivotom ponizovaním.
 
Misekovci prajeme vám vela zdravia a veselé Vianoce a stastný Nový rok 2016. Dovidenia rady prídeme k Vám ste dobrý ludia 
 
Dovidenia. 
 
Batuna family Bratislava 20.10.2015
 
teachers Vierka and Palo
 
The experience of the village of Jasenová and family open-air museum
 
It is a strenght and love to people, that keeps you do this nice things. Your house is one big school in the Orava region that offers 
something beautiful. You are the one, that can motivate young people to be good masters craftsmen tinsmiths, carpenters, joiners, 
bricklayers, farmers and machinists. Enabling them to choose the beautiful crafts of our ancestors. You can find many thing of aour 
ancetor masters here. People from Ministry of Education should do something, youn people are not interest in this kind of job. And lot 
of them will finish as unemplyed at offices of Labour.  And it should be work of all teachers to motivate their students, not only read 
them biographies of ancestors, but show them all oportunities.  Mirko Thank you for having allowed us to write the truth on your site. 
All articles we have read on your site, even about your dad while fighting World War 2. He was one of the few people who believed in 
 
God and commander who lived a modest life of humiliation.
 
Misekovci We wish you good health and Merry Christmas and Happy New Year 2016. See you, we will be happy to come again. You are 
 
good people. Bye.
 
Sme milovnici skanzenov a starozitnosti.
Ludia rady pravdu pisu a citaju. Presli sme cele Slovensko aj zahranicie aj po vystavach chodime. Ale taketo prekrasne veci sme videli iba u vas. Misekovci ste vzorom pre vsetky skanzeny co su financovane statom na rozdiel od vas. Mirko pred tvojimi rodicmi sklaname velku uctu a obdiv. Mirko po tebe zostava pekna robota a praca nasich predkov. A tvoj otec Ondrej skromny clovek a velitel ktory sa nedal naverbovat do KSC. Jeho sila bola laska viera Pana boha. Bol vzorom pre ludi. Misekovci ste jedny z mala ludi na Slovensku co robite pre region o zvysenie turistickeho zaujmu ako zili nasi predkovia. Aj my sme si vsimli nenajde sa nic ani na obecnej stranke Jasenovej iba kalendar v krcme prilepeny na okne. Odpoved dostanete na stranke co pisal Juraj Presov dna 6.3.2014
Vsetky clanky su velmi poucne. Nam sa paci clanok Matusa z Presova - Vela mi nechyba do 90 rokov, aj clanok Turisti z Oravy 19.7.2013
PS: Vsetkym skolam odporucame navstevu tohoto prekrasneho rodinneho skanzenu. 
Velka vdaka Misekovci za vasu prajnost a srdecnost. 
Dovidenia Bartosovci Kosice
 
We are lovers of open-air museums and antiquities.
 
People love to write and read the truth. We went all over Slovakia and abroad, but such a beautiful things we saw just here. Misek 
family you are model to all open-air museums which are financed by the state. Mirko, we really pay tribute to your parents. Mirko, you 
let here for future generation really nice works and antiquities. And your father Ondrej modest man and a commander that could not be 
recruited into the Communist Party. His strength was love and the faith to the God. He was a role model for people. Misekovci you are 
one of the few people in Slovakia, that do somethong to increase tourist interest for your own region. We noticed, it is nothing to find 
on official webside of village Jasenova, there is only a poster with program in the pub. The answer you can find in the article wrote by 
Juraj from Prešov on March 6. 2014. All articles are very informative. We like article of Matúš from Prešov – I'm near my 90 years old, 
and also article Tourists from Orava July 19. 2013. 
PS: I recommenf to all schools to visit this beautiful open air museum. 
Many thanks for you.
 
Goodbye, Bartosovci from Košice
 

Dôchodcovia zo Žiliny

Treba písať pravdu a na Mirkovu stránku ľudia píšu pravdu. Veľká vďaka Pán Mirko Mišek, máte prekrásny skanzen. História našich predkov je veľmi vzácna. Prajeme Vám a vašej rodinke zdravia a pokoja v tej Vašej vzácnej práci. Boli sme v obci Oravská Poruba, pomodlili sme sa pri Ondrejovom hrobe aj kvietok sme dali. Všimli sme si pekný cintorín a nové sídlisko v obci vybudované. Mirko máte pekné veci v skanzene od Židovských občanov. Veľká vďaka tvojím rodičom aké prekrásne veci máte od nich. A Ondrejovu lásku a pomoc ľuďom a jeho statočnosť počas ťažkých bojoch za slobodu národov 2. svetovej vojne. Bol vzorom pre ľudí. Takíto ľudia sa už v dnešnej dobe nerodia. Páči sa nám článok zo súčasnosti na Vašej stránke - Turisti z Oravy 19. 7. 2013.
 

PS: Stojí za pozornosť, že na Slovensku polovica dôchodcov stojí na pokraji chudoby. A mladé rodiny živoria. S pozdravom Ján, Tomáš a Viktor zo Žiliny

It is need to write the truth, and the truth is written on this webside. Many thanks to Mr. Mirko Mišek, you have such a beautiful open-air museum. The history of our ancestors is very rare. We wish you and your family health and a lot of peace to you and your precious work. We were in the village Oravská Poruba, we prayed at the Ondrej's grave and put a flower on it. We noticed a nice cemetery and the new housing estate built in the village. Mirko, you have nice things at open-air museum of Jewish citizens. Many thanks to your parents, you have wonderful things from them. And Ondrej, his love and assistance to people and his bravery during heavy fighting for the freedom of nations in World War II. He was a role model for people. There is hard to find such a people in these days. We like the article on your site - Tourists from Orava 19. 7. 2013

PS: I need to mention, that more than the half of pensioners are almost poor, and young families also. Sincerely, Ján, Tomáš and Viktor from Žilina

 
Vážený pán Miroslav Mišek. Aj mi máme úctu k životu, čo bolo predtým vieme ako sa kedysi ľudia natrápili. Čo ste vy Mirko dokázal spraviť vybudovať a zreštaurovať. Patrí Vám obdiv, také prekrásne starožitnosti a všetko prekrásne spravené nevidíte nikde na Slovensku. Ďakujeme Vám za Vašu prajnosť a srdečnosť a výborné občerstvenie. Prajeme Vám veľa zdravia Vašej celej rodinke v tej Vašej krásnej práci. Aj Vašim rodičom z Oravskej Poruby a na Ondrejov hrob prídeme dať kvietok.
 
PS: Aj mi sme si vybrali z Vašej stránky článok zo súčasnosti. Zážitok zo dňa 28.11.2010. S pozdravom dôchodcovia Daniela, Denisa a Jarka.
 

Dear Mr Miroslav Mišek. We also have respect for life, what we were formerly know as once people lived. What did you were able to build and renovate. Admiration belong to you, such a beautiful antiques, and all beautifully done we have never seen in Slovakia. Thank you for your heartiness and warmth, and great snacks. We wish you and your family much health. We will come to put a flower to Ondrej's grave.

PS: We have chosen article from your webside, experience of 11/28/2010. Sincerely, Daniel, Denisa and Jarka.

 

Učitelia na dôchodku z Námestova.

Anička, Vierka a Janko

Sme veľmi milo prekvapení, že sa na Slovensku nájdu ľudia, čo dokážu bez príspevkov od štátu zachovať históriu na Orave, ako je Svätopluk Matyáš z Prahy, ktorý sa stará o svoj prekrásny kaštieľ v obci Jasenová. A Mirko Mišek, ktorý si založil a prevádzkuje rodinný skanzen, prvý na Orave. Má v ňom prekrásne veci našich predkov.

Veľká vďaka Matyášovci a Mišekovci. Do videnia!

Retired teachers from Námestovo.

Anička, Vierka and Janko

We are very surprised that it is possible to find a persons, that are able to take care of such a beautiful things without state financial support. Svätopluk Matyáš from Prague, that takes care of a beautiful manor-house in Jasenová. And Mirko Mišek, who established and operate family open-air museum, first one in region Orava. He has such a beatiful things there.

 

Many thanks Matyášovci and Mišekovci. See you!

 

Rodina Blatnická z Košíc
Veľký obdiv
12.05.2015
Náš veľký obdiv a poďakovanie z rodinného skanzenu.
Pán Mirko Mišek obdivujeme vás čo všetko ste v dnešnej ťažkej dobe dokázali spraviť a všetko na svoje náklady.Zdokumentovali ste históriu na Orave, ako sa ťažko žilo v tomto kraji,deliť sa zo všetkým a tešiť sa na ľudí ktorý vás navštívia,všetko prekrásne porobené.
Sme šťastní,že v tejto dobe sa nájde, takýto človek, že nežobre od ľudí a nečaká s tanierikom a pritom má WC aj umývadlo pre turistov, dokonca aj pre telesne postihnutých na vozíčku, čo môžu všetko vidieť aj chodníky aj prístup,všetko pekne porobené.
Mirko nám prezradil,že štátu treba peniaze na iné veci zdravotníctvo,školstvo a jeho história tak baví, že nech sa tešia aj ľudia, že aj on si dokáže zarobiť len aby ľuďom a deťom zostali spomienky na ich prarodičov a dedov,ako sa ťažko narobili na svojom majetku na gazdovstve.
Aj Mirkovych rodičov z Oravskej Poruby obdivujeme, má doma v skanzene prekrásne veci od jeho mamičky a Ondreja za lásku a pomoc ľudom počas 2 svetovej vojne židom,aspoň si týmto ľudia zaslúžia aby si takto o tom prečítali na Mirkovej stránke ktorého prosíme, aby to bolo všetko napísané.
PS:Aj my sme vybrali článok z vašej stránky.Smutné prekvapenie a poďakovanie.Ondrejova sláva bola skromnosť, nie ako v dnešnej dobe, robiť 3 roboty a poriadne ani jednu.

12.05.2015

We send our great admiration and gratitude from the family open-air museum.

Mr. Mirko Mišek we admire what all you have done in today's difficult times, and you were able to do everything at your own expense. You have documented the history of the Orava region, how difficult it was to live in this region, share and enjoy all of the people who visit you, everything beautiful renowed.

We are happy that in these time there exists a human that not only ask for money, but has toilets free of charge for tourists, also for disabled persons, who can easily see everything in this museum.

Mirko told us that the state needs money for other things as health care, education and so. An he loves history, and he do this for enjoying people, and to remain children's memories for their grandparents, how difficult they worked on their farm.

We also admire Mirko's parents from Oravská Poruba, he has many beautiful thinks from their life in his open-air museum. We admire Ondrej for his love and help for jewish people in World War II. It is good, that people can read about all these thinks on this website.

PS: We choose the article from your website - Sad surprise and gratitude. Ondrej was a big person for his modesty. Nowadays is a time, when people works three jobs, but nothing properly.

 
Spomienka:
Tv Joj vysiela film v sobotu 28.03.2015 o 20:30 Bitka o Stalingrad aj takyto človek žil na Orave čo bojoval v tomto pekle. Pripomeňme si jeho 20 výročie od jeho smrti. A že sa ešte našli slušný ľudia čo píšu články o ňom na tejto našej stránke. Veľmi pekne im ďakujem. Aj za sledovanie filmu a prečítanie článkov 2 svetovej vojny kde sa rodila sloboda národov a ľudí. Otec za všetko ti veľmi pekne ďakujem. Aj za tvoju lásku ku židom, že mi zostala aj pamiatka po tebe v rodinnom skanzeme. Miro Mišek
PS: Tymto mojim článkom ale aj posledným už na našej stránke nepribudnu žiadne.

Memories:

JOJ television broadcasts the film on Saturday, 28/03/2015 at 20:30 Battle of Stalingrad. And also this kind of person lived in Orava, person who fought in this hell. Recall the 20th anniversary of his death. And there still are people, who write articles about his person on our website. I thank them very much. Even thank for watching movies and reading articles of World War II, where the freedom of nations and people was born. Father, I thank you very much for everything you did. I thank you for your love to Jews, I thank you for all memories and thing you gave me, that I could make a family open-air museum. Miro Mišek.

PS: This is ma last article on this webside. 

 
Príjemné prekvapenie obce Jasenová.
(Bartošovci 13.3.2015)
Váž. Pán Mirko Mišek Dakujeme Vám za Vašu starostlivosť a prácu čo robíte pre históriu Oravy. Všetky články na vašej stránke sú veľmi poučné z minulosti nás veľmi prekvapil článok smutné prekvapenie a poďakovanie a článok z novín Zuzka Zimaniová prekrásne písala život skromných ľudí čo charakterizuje evanjelickú rodinu Mišekovcov z Jasenovej ktorá prevádzkuje svoj vlastný skanzen. A zo súčastnosti článok Zážitok 28.11.2010. PS: Mišekovci prajeme Vám veľa lásky a úspechov práci a rodinnom živote s pozdravom Tomáš Janka.

Pleasant surprise of village Jasenová.

(Bartošovce 13/03/2015)

Dear Mr. Mirko Mišek, Thank you for your care and for the work, that you do for the history of Orava. All the articles on your site are very instructive. From the articles from the past is nice article: sad surprise and gratitude, and also newspaper article of Zuzka Zimániová, where she wonderful wrote about life of humble people, which characterizes also evangelical family of Mišekovci from Jasenová, which have their own open-air museum. And from these days is nice article Experience 28.11.2010. PS: Mišekovci we wish you much love and success in work and in family life, with Regards Tomáš a Janka.

 
Milovnici skanzenov...
(Motickovci z Košíc) 9.3.2015
Sme milovnici skanzenov a starozitnosti presli sme cele Slovensko aj viacere skanzeny po zahranici. Ale Vas rodinny skanzen nas najviac ocaril. Tolko prekrasnych starozitnosti čo tam mate sme este nevideli iba u nas. Pacia sa nam tie prekrasne výšivky našej mamičky prizname sa chodime tiez po vystavach ale take veci a v takom stave vsetko co este nebolo ani pouzite vsetky tie prace ludi ktory sa zivili pracou v staroveku. Misekovci vy ste vzorom pre vsetky skanzeny ktore su podporovane statnymi financiami na rozdiel od Vas. My to vieme posudit ved pretoze z ludi sa vytratila ludska laska a pomoc jeden druhemu. Sme stastny ze sme poznali ludi na orave ktory si velmi vazia pracu ludi z nasej historie. V dnesnej dobe uz takychto ludi ani nenajdete. Mirko tvojich rodicov len obdivujem z oravskej poruby. Na ockov hrob pridem polozit urcite kvietok. Velmi pekne vam za vsetko dakujeme. Ps: pisem len pravdu co sme videli Dovidenia 
 

Lovers of open-air museums ...

(Motickovci from Košice) 09/03/2015

We are lovers of open-air museums and Antiques as well and we went all over Slovakia and also several open-air museums abroad. But your family heritage is most charming for us. So many beautiful antiques you've got there, we have not seen before, only in our country. We like works of your mom, we use to go to the exhibitions, but so nice things in so good condition, things made by people worked in antiquity. Misekovci you are pattern for all open-air museums, that are supported by government, not as you. We know it, because there is no more love between people, they don't help each other. We are very happy that we met people from Orava, who appreciate the work of the people from our history. Nowadays, it is hard to find such a people. Mirko, I admire your parents from Oravská Poruba. I will come and put flowers on the grave of your dad. Thank you very much for all.

PS: I write only truth, that we saw there. Goodbye

 

Učiteľky z Košíc - Poďakovanie

Pán Miroslav, sme veľmi milo prekvapené, že ste dokázali také pekné veci a starožitnosti zozbierať a poskupovať. Všetko pekne porobené, zreštaurované - niečo prekrásne. Človek môže len obdivovať, takú krásnu zbierku nenájdete nikde na Slovensku. Vaša mamička má zlaté ruky, toľko prekrásnych výšiviek, obrusov a iné pekné veci sú vo vašom rodinnom skanzene. Jej manžel Ondrej bojoval za slobodu, pre lepší život ľudí, ale takýto ľudia v našej spoločnosti idú do zabudnutia, ale politici idú do dejín. Stačilo nám prečítať článok, Ondrejova sláva bola skromnosť. V dnešnej dobe ľudia vidia len zisky a moc.  Mirko, veľmi vás prosíme, napíšte, kde Váš otec Ondrej videl najhoršieho tyrana ľudstva Hitlera. Sme židovského vierovyznania. Naši rodičia zomreli ako statočný Ondrej zo Stalingradu. Miroslav, Váš ocko visí zarámovaný v našom byte a veríme, že pribudne aj v iných rodinách. Odnášame si od Vás z Oravy tie najkrajšie spomienky. PS: Prajeme Vám hodne zdravia celej Vašej rodinke. Veľmi pekne ďakujeme za výborné občerstvenie. Rady sa k Vám ešte vrátime, ale tiež neprídeme naprázdno. Ste vynikajúci ľudia.

Dovidenia 

Teachers from Košice - Thanks

Mr. Miroslav, we were very surprised that you could so many beautiful things and antiques buy up and collect.  All nicely restored - something beautiful. A person can only admire such a beautiful collection, you can not find it anywhere in Slovakia. Your mom has golden hands, so many beautiful embroidery, tablecloths and other nice things are in your family open-air museum. Her husband Ondrej fought for freedom, a better life for people. But such people in our society go into oblivion, but politicians write a history. We red an article, Ondrej's  glory was modesty. Nowadays people only see profits and power. Mirko, we kindly ask you please write us down where your father Ondrej saw the worst of humanity tyrant Hitler. We are the Jewish religion. Our parents died same as a brave Ondrej from Stalingrad. Miroslav, we have a picture of your dad in our apartment and hope also more families will have one at home. We are taking away most beautiful memories from Orava. PS: We wish you all the best. Thank you very much for an excellent snack. We will be glad to could come back to see you again. You are a great people.

Goodbye

 

Miroslav Mišek - Odpoveď na článok Učiteľky z Košíc

Tak ako išli ľudia za prácou po celej Europe, aby mali ich rodičia  a ich rodina za čo žiť a jesť.Tak aj môj otec Ondrej sa vybral za prácou do Nemecka, mal vtedy 17 rokov a išiel  so starším pánom od neho s Jánom Hoťkom. tiež z Oravskej Poruby. Bola to práca v prístavnom meste Hamburg, kde sa už v tej dobe vozila ruda po mori zo Švédska, Nórska na výrobu zbrojného priemyslu.Otcovi keď prišiel dali slovník židia, ktorí tam pracovali a rozdeľovali prácu a robili tiež, ako otroci, aby sa naučili základné veci po nemecky, čo budú ludia potrebovať od oblečenia až po mydlo pri práci.Židia mu videli  že má modlitebnú knižku, ktorú mu dala jeho mama  do baťôžka, keď sa lúčil aj s otcom. Povedala mu, že keď ti bude najťažšie: "Neboj sa otvor si spevník a pomodli sa". Židia si to všimli  tak chodil s nimi raz v mesiaci v nedeľu večer  po práci do kostola. Mama mu povedala neboj sa Pánboh nieje náhlivý, ale pamätlivý. Otec si tieto slová nosil vo svojom srdci. Ku židom cítil veľkú lásku a oporu v cudzom svete nikdy ho neoklamali.Môj otec na to nikdy nezabudol, počas celých bojov za 2 svetovej vojny, mali v ňom a v jeho ľuďoch  čo bojovali pri ňom veľkú oporu a pomoc, keď sa dozvedel od Nemcov čo chystajú zo židmi urobiť, ktorí sa dostali do zajatia. hneď neváhal a išiel im na pomoc. Po roku otvárali  v tomto závode halu na výrobu tankov a pozvali na otvorenie tohto tyrana ľudstva Hitlera, stiahli všetkých ľudí aj židov, ktorí tam robili a mal príhovor Hitler, takto budú robiť celá Europa a Slovania pre našu ríšu pre Nemecko veľkým potleskom. Otec ho videl a počul na pár metrov od seba. Už vedel čo pripravuje. Ale že ľudia pôjdu do plynových komôr a koncentrákov. Čo tento tyran ľudstva dokázal praktizovať, tolko ludí bola pre otca nočná mora. Denno denné zomieranie ľudí vypaľovanie dedín za živa umierali upálení vo svojich domoch. Ťažko sa to píše aj to je len časť pravdy pre mladých ľudí. Nikdy nech nezabudnú na zverstvá na ľuďoch, čo sa robilo a položili im kvietok na tieto hroby. Veď už posledné čo môžu dať týmto ľudom.

PS: Aj môj článok je už posledný na mojej stránke už nepribudnú žiadne. Dnešná doba je plná  zákerných ľudí a falošných s veľkou závisťou. Ďakujem za pochopenie a prečítanie. Veď každý môže písať o svojej minulosti a súkromia.
 

Miroslav Mišek - Response to article of Teachers from Košice

As people go to work all over Europe to their parents and their family  have money for the life and for the meals. So my father Ondrej, when he was 17 gone to work in Germany. He went with older gentleman Ján Hoťka, also from Oravská Poruba. They were working in the port of city Hamburg, where the ore from Sweden and Norway was imported by the sea. It was the ore for arms industry.  When my father came there he got the dictionary from jewish people. They worked there also as slaves to learn basic German language. To know words they will use as clothing and soap. Jews saw, he had the prayer book, which his mother gave him, when he was departed from home. When she was saying him goodbye she told him: “When will be hardest do not be afraid and open your songbook and pray.” Jews noticing it and he went once Sunday in a month after the work to the church with them. Mother told him not to be worry, the God is not hastily, the God is mindful. And father have these words in his heart. He felt great love and support from Jewish people, they never dissapointed him in foreign country. And my father never forgot it. During the World War 2, he and his people helped and supported them, when he found out what people wanted to do to Jewish people he never mind and helped them as much as he could.

After one year, the factory was changed into the tanks factory and the tyrant Hitler was invited into the opening ceremony. The invited all jews and other people that worked there and Hitler was talking about how the whole europe and Slavs will work for them. He had a great applause. Father saw and hearth Hitler just few meters next to him.  He already knew what he planed to do. That people will go to the gas chambers and concentration camps. What this tyrant of mankind was able to practice, so many people died It was the father's nightmare. Daytime dying people, burning villages dying burning alive in their houses.

It is difficult to write only a part of the truth to young people. Never let them forget the atrocities on the people, what was done and asked them to put flowers on these graves. It is the last thing what they can do to this people.

 

PS: This is my last article on this page.  Today life is full of false and malicious people with great envy. Thank you for understanding and reading. After all, anyone can write about their past, and privacy.
 

Učiteľky z Oravy:
 
Veľmi pekne Vám ďakujeme pán Mišek a oceňujeme Vašu prácu, aktivity založenia a prevádkovania prvej súkromnej zbierky na Orave - založenia rodinného skanzenu, expozície historických predmetov nielen z oravského regiónu.
Vidíte toľko prekrásnych vecí čo nám nechali naši predkovia a prekrásne všetko zreštaurované. Je čo obdivovať. Nedá nám spomenúť Vašu mamičku, aké krásne veci máte od nej vo Vašom skanzene. A jej manžel Ondrej, ktorý je už nie medzi nami. Bol to veľká ľudská osobnosť. Bol vzorom pre ľudí.
 
PS: Mirko, prajeme Vám vo Vašej svedomitej práci čo robíte, ako si vážite ľudí staroveku, hodne Božieho požehnania. V dnešnej dobe ľudia vidia len zisky a brať pre seba (Okrádať ľudí).
 

 Teachers from Orava:

 

Thank you very much Mr. Mišek and we appreciate your work and activity of establishment and operation of the first private collection in Orava - founding family open-air museum, exhibition of historic objects not only from the Orava region.

You can see here so many wonderful things that our ancestors left us and everything beautifully restored. It is something to admire. We must mention your mom, what a beautiful things you have from her life in your open-air museum. And her husband Ondrej, who is no longer among us. He was a great human personality. He was a role model for people.

 

PS: Mirko, we wish you and your conscientious work, how you respect people of antiquity, much of God's blessing. Nowadays people only see themselves profits (to rob people).

 

Poďakovanie Mirkovi Mišekovi

 

Toľko prekrásnych starožitností a tak všetko pekne zreštaurované. Nevidíte v žiadnom skanzene na Slovensku.

Ani sme tiež neverili,že nám ešte niekto v živote opraví naše starožitnosti, pamiatku našich rodičov. Mirko, ktorý nám dokázal zreštaurovať obrazy, stoličky, prekrásnu robotu urobil zakresťanskú cenu, veď on sa dokáže rozprávať s tou históriou, čo ho tá práca tak baví a dáva do nej celé srdce, lásku a cit v práci.

Mirko, prajeme Vám veľa zdravia, veľa úspechov vo Vašej svedomitej práci.

 

PS: Skláňame veľkú úctu a obdiv pred Tvojimi rodičmi z Oravskej Poruby.

 

                                      Matejovci (Žilina)

 
 


Thanks Mirko Mišek 

 

So many beautiful antiques and everything so nicely restored. This you cannot see in any open-air museum in Slovakia.

We never think, that someone will restore our family antiques, memory of our parents. Mirko, who was able to renovate our paintings, chairs, all work did for symbolic prize. He can talk to the history, he loves his job and he gives whole his heart into it.

Mirko, we wish you good health, success in your conscientious work.

 

PS: We pay tribute to your parents from Oravská Poruba

                                      Matejovci (Žilina)
 
Vitajte
Srdečne vás pozývame do rodinného skanzenu  u Mira Mišeka  v oravskej obci Jasenová. Veľmi radi uvítame deti zo škôl, detských domovov, zaújmových krúžkov, aj deti so zdravotným postihnutím. Taktiež sú vítaní turisti, ktorí plánujú výstup na vrch Veľký Choč, týčiaci sa priamo nad touto obcou, ale aj návštevu neďaleko kaštiela. Nezabúdame ani na dôchodcov, ktorým náš skanzen pripomína mladosť a lásku k práci, každodenného života ich doby.
Jedným z dôvodov založenia  rodinného skanzenu je, aby ľudia nezabudli na kus našej historie, poznali minulosť našich predkov a predmety používané vtedajšími ľuďmi.
                                                      Tešíme sa na Vašu návštevu
 

Welcome

We kindly invite you to the family open-air museum of Miro Mišek  in Orava village Jasenová. We will be very pleased to welcome children from schools, orphanages, interest groups, and children with disabilities. They are also welcome tourists who plan to climb the hill  Veľký Choč, towering directly above the village, but also tourists, who are visiting the nearby mansin. We do not forget the pensioners to whom our open-air museum reminds youth and love for work, everyday life of their time.

The reason, why we were founding this open-air museum is to remind people our history, to not forget past of our ancestors and their works and things                                                      

                                                          We are looking forward to your visit.

 

Prosíme všetkých ľudí, ktorí chcú prísť k nám do rodinného skanzenu – jediná cesta vedie len cez môj telefón 0908 093682, žiadna iná.

A články o najväčšom tyranovi ľudstva Hitlerovi na našej stránke od učiteliek z Košíc sú všetky pravdivé.

Všetkých, ktorých zaujíma história pozývame. Sme na Orave aj na Slovensku žiaľ jediní, čo máme všetko bezplatné – vstupné, WC aj občerstvenie sa snažíme pre deti spraviť. A stále pribúdajú pekné historické veci, ktoré vidíte len u nás.

PS: Veď každý sa môžete presvedčiť, či píšeme pravdu.

Miro Mišek Jasenová, rodák z Oravskej Poruby.

 

All people who want to come and see family open-air museum, please order your visit to phone No. 0908 093682, there is no other way how to see the museum.

All articles here, that are written by teachers from Košice, about the greatest tyrant Hitler are true.

All those, who are interested in history are welcome. We are in the Orava region and also in Slovakia unfortunately the only ones who have everything free – entrance, toilets and we tried to prepare also some refreshments for children. And there still occurring nice new historical things that you can see only here.

PS: Everyone can come and see if we are talking the truth.

Miro Mišek Jasenová, a native of Oravská Poruba.

Dátum: 13.12.2014 13:32
Meno: Zdenka a Alenka
Predmet: Návšteva z 13.12.2014


Veľmi milé prekvapenie a poďakovanie na Orave z obce Jasenová.
Pán Mirko Mišek ,založili ste si na Orave prvý historický rodinný súkromný skanzen,ktorý aj prevádzkujete expozície predmetov od nábytku,obliekania,obúvania,časopisov,
obrazov,cirkevných listov napr.Stráž na Sione Živena,biblie,knižky od Kukučína,Hviezdoslava,ale aj knižky v ruštine, v nemčine z roku 1900 od rôznych spisovateľov. História na Orave, ale aj na Slovensku je veľmi vzácna.
Máte veľa prekrásnych vecí od vášho ocka Ondreja ,ale aj dosť smutné.Páčili sa nám kožené ruské čižmy, zavesené v Gazdovskej izbe v skrini,ktoré nosil váš ocko Ondrej od Staligradu až po Duklu a iné vojenské veci.
Mirko od vášej mamičky z Oravskej Poruby, máte prekrásne veci,ktoré patria priam na výstavy.Táto vaša mamička,ktorá ma 83 rokov,má zlaté ruky,prekrásne veci máte od nej vo vašom skanzene.
A že sa nájde takýto človek ,ako je Mirko na Orave v tejto ťažkej dobe,čo robí všetko na svoje vlastné náklady a pre ľudí je to všetko bezplatné a teší sa z každej návštevy, ktorá zavíta do jeho skanzenu.
Máte tu jeden prekrásny článok od redaktorky Zuzky Zimániovej.
Mišekovci prajeme Vám Veselé Vianoce a Šťastný Nový Rok z Trenčína Zdenka a Alenka.
PS: Ľudia naučte sa troška skromnejšie žiť!

 

 

A very nice surprise from Orava village Jasenová and thank you.

Mr. Mirko Mišek, you formed in Orava first historic private family museum, which you also take care of and we can see there many objects as furniture, dresses and boots, magazines, paintings, church letters, books for example Guard at Sion, Živena, Bible, books from Kukučín and Hviezdoslav, russian books, german books from the year 1900 and from various authors. Orava history but also Slovak history is a very rare.

You have many wonderful things from your dad Ondrej, but many of them are sad. We like Russian leather boots, suspended in Reeves room in the closet that your dad Ondrej wore from Stalingrad to Dukla, and also other military matters.

Mirko from your mother from Oravská Poruba, you have wonderful things that are the right things for expositions. Your mom, who has 83 years, has golden hands, beautiful things you have in your open-air museum.

It is very nice, that exists such a person as Mirko from Orava in this difficult time, that does everything at his own expenses and free for all people, and gladly welcome each visit in his open-air museum.

You have a wonderful article from reporter Zuzka Zimániová there.

Mišekovci we wish you a Merry Christmas and Happy New Year from Trenčínl Zdenka and Alice.

PS: Please, people learn a little more modest live!

Dátum: 06.10.2014 15:27
Meno: Boženka,Zdenka a Vierka
Predmet: Návšteva u Mira v rodinnom skanzene.
Správa:
 
Neverili sme dokiaľ sme sa samé nepresvedčili,čo máte na svojej stránke všetko popísané a každý píše len samé pochvaly o vašom skanzene u vás. Majú pravdu je čo pozerať a obdivovať. Šikovnosť veru našich predkov čo všetko dokázali spraviť.
Máte to všetko prekrásne spravené priam vymamakané. Neskutočne veľa krásnych historických predmetov.Ľudia ich môžu vidieť iba v tomto rodinnom skanzene.
Miroslav za všetko ďakujeme ste veľký dobrák. Prajeme vám veľa zdravia, radosti že vás tak história ľudí očarila.
Veľmi pekne ďakujeme vašej manželke za výborné občerstvenie.

PS: Všetky články o vašom ockovi a vašej mamičke sú veľmi poučné pre mladých ľudí a v dnešnej robe zvlášť.Veľká škoda, že máte v tejto malej obci Jasenová pár závistlivých ludí aj neprajných.
Miroslav vaších rodičov z Oravskej Poruby len obdivujeme.Prajeme vám veľa lásky a pokoja. A na ockov hrob prídeme položiť kvietok.

Dovidenia a ďakujeme za milé prekcapenie na Orave. Učiteľky na dôchodku zo Žiliny. 

 

 

We did not believe until we came to see, everybody write only compliments about your open air museum and about you. And they are right, 

it is something to look at,

and admire. It is really skill of our ancestors what they were able to do. And you have everything restored, almost perfectly done. Unbelievable how many beautiful

historical objects. People can only see them in this family open-air museum.

Miroslav, thank you for all, you are the great good man. We wish you good health and joy, it is nice that you are so fascinated by human history.

Thank you very much for snack that your wife prepared for us.

 

PS: All articles about your dad and your mum are very instructive and valuable for young people, and especially in these days. It is a pity, that also in this small village

Jasenová there are some jealous people.

Miroslav, we really admire your parents from Oravská Poruba. We wish you much love and peace. And we will go to pay homage to the grave of your father.

 

Goodbye and thank you for a lovely surprise in the Orava region. Retired teachers from Žilina.

 

 

 

 

 

 

 


V tejto dreveničke, ktorá v tej dobe patrila medzi najkrajšie na Orave, sa narodila moja manželka. Bol to jej rodičovský  dom, jej rodný dom.

Gazdovskú maštaľ, ktorá bude mať 75 rokov sa mi podarilo opraviť. Dnes je tam rodinný skanzen, rodinný betlehem.

Miro Mišek. Jasenová

In this wooden house, which at that time was one of the most beautiful in the Orava region, my wife was born. It was her parents' house, her birthplace.

I was able to fix and renove the stall, that was built 75 years ago. Today there is a family open-air museum and family betlehem.

 

Miro Mišek. Jasenová

Veľmi pekne ďakujem všetkým ľuďom, čo píšu články o nás, o našom skanzene a mojom otcovi Ondrejovi Mišekovi. Aj preto naša nová stránka bude mať názov: “Od Stalingradu až po Duklu“. Otec prežil 4 roky na ruskom fronte.  Mladosť života v bojoch pre slobodu ľudí a národov.
Rozhodol som sa napísať jeden smutný článok, je odkazom pre mladých ľudí, aby nikdy nedopustili vojny. Keď som bol malý chlapec a v televízii vysielali niečo z druhej svetovej vojny, môj otec sa vytratil potichu z izby von, išiel na maštaľný prah, hlavu si podoprel rukami a slzy mu tiekli, až mal celú mokrú košeľu. Nedalo mi a opýtal som sa ho prečo plače. Odpovedal:  V bitke pri Stalingrade mi dali sotva mal Ondrej 15 rokov. Veliteľ mi povedal: "ja ťa zdokonalím v našej ruskej reči". Prirástol mi k srdcu. Vždy som ho bral so sebou na obhliadky terénu , kde boli pavlusovci vojaci nemecký, aby som si zmapoval terén  a mal ich tanky na dostrel. Andrejovi som povedal sed tu ani sa nikde nepohni. Ja som si išiel obhliadnuť terén. Počul som výstrely a pozeral som ďalekohľadom , ako môj mladý beží postrelený. Dostal sa blízko na 100 metrov od Nemcov, ale pritom stihol zastreliť štyroch, tak ho poliali a za živa upálili. Takýto smutný  osud zastihol aj jeho rodičov, bratov a sestrin. V bojoch pri bitke Staligradu nám ľudia pomáhali bez rúk aj bez nohy a bránili toto mesto.
Videl som a zažil som zverstvá na ľuďoch . Bol to odkaz od môjho otca, ktorý  vytrpel pre slobodu ľudí dosť. Veď pre neho bolo ponižujúce, aby niekomu povedal,  že má telo prestrelené. Pre neho a na neho bol jeho mladý hrdina Ondrej zo Staligradu.
                                                   Mišek Miro rodák z Oravskej Poruby
 

 

Many thanks to all the people who write articles about us, about our open-air museum, and about my father Ondrej Mišek. That's why our new site will be called "From Stalingrad to Dukla". Father spent four years on the Russian front. Youth years in the struggle for the freedom of peoples and nations.

I decided to write one sad article, it is a reference for young people to never committed war. When I was a kid and television broadcast something from World War II, my father slipped quietly out of the room, went to stall threshold, her head propped his arms and tears flowed. I asked him why he is crying. His answer: : In the Battle of Stalingrad gave me, barely had Ondrej 15 years. The commander told me: "I will improve on our Russian language". I really liked him. I always take him with me to the inspection field, where German soldiers were. I had mapped the terrain and their tanks range. I said Andrej seats here nor anywhere move. I went to a sneak peek terrain. I heard the shots and I watched through binoculars as my young boy runs and shoots. He got close to 100 meters from the Germans, but still managed to shoot four, so they spilled and burned him alive. Such a sad fate has reached his parents, brothers and sisters. In fighting the battle Staligrad people with no arms and no legs were helping us to defend this city.

I have seen and have experienced atrocities in humans. It was a message from my father, who were suffered for the freedom of the people. After all, it was humiliating for him to tell anyone that has a body overshooting. For him and to him it was his young hero Ondrej from Staligradu.

 

                                                    Mišek Miro, native of Oravská Poruba

 

 

 

Zberateľ vytvoril vo svojej záhrade oravský skanzen

Dátum: 8 November 2012, Štvrtok / Počet komentárov: 556

Do zoznamu významných osobností z dolnooravskej obce Jasenová možno raz pribudne aj Miroslav Mišek. Jeho rozsiahla zbierka historických predmetov je výnimočná nielen vďaka nespočetnému množstvu vzácnych exemplárov, ale hlavne pre Miroslavovu túžbu podeliť sa o svoju radosť s ostatnými.

Na svojom dvore a záhrade vybudoval bohatý skanzen, ktorý návštevníkov vtiahne do minulosti a ukáže im, ako sa na Orave kedysi žilo a pracovalo.
Vďaka láske Miroslava Mišeka k starožitnostiam vyrástla v obci vzácna škola histórie, ktorá ma nevyčísliteľnú hodnotu, a to nielen po finančnej stránke. Šikovný murár-obkladač na dôchodku o robotu núdzu nikdy nemal a počas opráv starších domov, dreveníc, ale aj kaštieľov neraz našiel na ich šopách staré, zanedbané, ale vzácne kúsky. Po dohode s majiteľom ich buď odkúpil, alebo za ne pracoval. Následne ich vyčistil, vybrúsil, zreštauroval, vdýchol im život. Zbierka časom nadobudla slušný rozmer a v decembri 2009 manželia Mišekovci otvorili expozíciu pod názvom Skanzen pod Chočom. „Od nikoho sme nedostali žiadnu dotáciu, všetko si financujeme sami. Niekedy za vzácne kúsky pracujem. Teším sa z toho, robím to len pre svoju radosť a radosť ľudí. Preto je aj vstup do skanzenu bezplatný. Ja som šťastný, keď ľudia prídu“, prekvapuje Miroslav. Napriek tomu, že od nikoho vstupné nevyberá, návštevníkov si uctí malým pohostením, napríklad bryndzovými haluškami, alebo strapačkami, ktoré pripravuje na murovanej peci v altánku na záhrade, kde si hostia zároveň posedia a pochutnajú. Všetko je pre nich nachystané každú nedeľu, kedy sú oficiálne otváracie hodiny. „Návštevníci však môžu prísť aj v iné dni, len od nich vyžadujeme, aby sa nám v takom prípade dopredu ozvali, pretože chceme pre nich pripraviť pohostenie, nech sa u nás cítia dobre“, odkazuje zberateľ. Okrem ponuky dobrého jedla a ukážky vzácnych predmetov Miroslav prehliadku obohatí zaujímavým rozprávaním o každej jednej veci, ktorú vlastní. Momentálne má expozícia niekoľko stoviek vystavených kúskov a v labyrinte uličiek medzi historickými predmetmi sa každý môže minulosti doslova dotknúť. Veľmi príjemne prekvapí aj čistota a poriadok, keďže o všetko sa zberateľ dennodenne stará. „Jedným z dôvodov založenia nášho rodinného skanzenu bolo, aby ľudia nezabudli na kus našej histórie a videli predmety, ktoré používali naši predkovia. Štvrtého decembra oslávime tretie výročie od otvorenia expozície“, prezradil Miroslav Mišek. 

Na malom mieste je sústredené množstvo exemplárov z rôznych oblastí života - od poľnohospodárstva, tesárstva, cez krajčírstvo a obuvníctvo, nechýba ani ukážka zariadenia vtedajších obydlí, izieb a kuchýň. Návštevníci môžu uvidieť napríklad mincier, na ktorom naši predkovia vážili dobytok, zvody, ktorými zapriahli býky, alebo staré vozy a sane na drevo a hnoj. Murárom a tesárom pomáhal pri stavaní a dvíhaní dreveníc „pasat“, alebo „šindlovník“, s ktorým dávali šindle na strechu. Samozrejmosťou sú staré kožúšky, kabátiky, šatky, topánky, čižmy, papuče či rôzne ozdoby, ktoré nosili ženy. Nechýbajú ani vzácne truhlice, v ktorých sa šatstvo skladovalo, alebo skrinky, ktoré slúžili ako špajza. „Keď niečo vo vnútri nájdem, čo patrilo pôvodnému majiteľovi, všetko rozdám, lebo sa bojím, aby ma nestrašilo. Už dva razy ma chmátalo za nohu, keď som našiel zubnú protézu. Ak nájdem kvačku, alebo palicu, zavlečiem ju radšej na cintorín“, prezrádza zberateľ. 

Celá expozícia sa začína prehliadkou Gazdovskej izby, kde je niekoľko názorných ukážok, ako a čím si naši predkovia zariaďovali a zdobili svoje príbytky. Napríklad viac ako storočná drevená kuchynská linka, postavená bez jediného klinca, alebo staré umývadlo. Výbavu kuchyne dopĺňajú zachovalé riady, džbány, taniere, hrnce a zdobia rôzne vázy, medené lampáše, miniatúrne sane, skutočné starobylé váhy, staručký šijací stroj či vzácne obrazy. Pre Miroslava majú však najväčšiu cenu vyšívané obrusy. „Tie ešte stále vyšíva moja mamka. Má viac ako 80 rokov, dokonca ani okuliare ešte nepotrebuje“. Vo výbave nesmie chýbať madlo – nástroj na žehlenie, alebo kužeľovitá nádoba, v ktorej sa mútilo maslo, drevené korytá, válovy, hrebeň na česanie ľanu či krosná. Gazdovská izba je v zime vykurovaná bahríkovou pecou, ktorú Miroslav sám postavil. 

Smutnejšiu časť našej histórie pripomína vojenská výbava. „Môj nebohý otec Ondrej Mišek bojoval v 2. svetovej vojne ako delostrelec a patril medzi najmladších veliteľov. Dokonca bojoval s generálom Ludvíkom Svobodom a mal takú istú hodnosť ako on. Po jeho boku išiel s vojskom od Stalingradu až po Duklu. Na fronte prežili ťažké roky“, zaspomína si. V jeho zbierke vojenských predmetov tak nechýbajú naozajstné vojenské uniformy, jedna je dokonca po padlom francúzskom vojakovi, ale ani čižmy, čiapky, prilby, pušky, nabíjačky, do ktorých sa ešte dával pušný prach a praktické veci, ako sú vojenské fľaše a drevené kufre, ktoré nosili obyčajní vojaci. Dokonca sa zachoval aj drevený kufrík na vojenské dokumenty, ktorý patril Miroslavovmu otcovi. 

V žiadnom dobrom skanzene nechýbajú rarity a inak to nie je ani v tom jasenovskom. Vzácnych exemplárov tu môžete vidieť hneď niekoľko. K jednej z nich patrí konský popruh, ktorým kone ťahali vojenské delá a kanóny. „To je ďalšia rarita v mojej zbierke, ktorú nemá nik. Aj z Banskej Bystrice z múzea prišli za mnou, aby som im to predal“, prezrádza zberateľ. Ďalšou zaujímavosťou je niekoľko lodných kufrov ešte z čias Rakúsko-Uhorska, najstarší má okolo 150 rokov a pravdepodobne precestoval kus sveta. Aj drevené starodávne lyže sú obyčajné len na prvý pohľad. „Tie mám od Emila Zátopka, štvornásobného olympijského víťaza vo vytrvalostnom behu. Týždeň som preňho robil v Mladej Boleslavi, len za tieto lyže. Jednoducho sa mi páčili“, pousmeje sa Miroslav. Najstarším a možno aj najťažším exemplárom je určite mláťačka na ďatelinové semä, ešte z roku 1828, vážiaca okolo dvoch ton. Svojho času to bola jediná mláťačka na ďatelinu na Orave.

„V týchto dňoch finišujem s opravou starej maštale a zariadiť ju chcem napríklad starým nábytkom, skriňami a posteľami. Visieť tam budú dva staré obrazy z 19. storočia od českého maliara Adolfa Liebschera. Namaľované sú olejovou farbou na plátne a zachytávajú lúčenie sa vojakov zverbovaných na vojnu, so svojimi najbližšími. Obrazy boli okolo 80 rokov zapadnuté prachom v neďalekom kaštieli, teraz ich reštaurujem. Viac o zariadení maštale neprezradím, lebo chcem, aby to bolo pre návštevníkov skanzenu prekvapenie“, načrtol Miroslav. Aj vďaka jeho usilovnosti, pracovitosti a láske k historickým veciam má aj mladšia generácia predstavu o tom, ako naši predkovia žili, ako sa obliekali, s akými nástrojmi pracovali. Staršia generácia si môže zaspomínať na svoju mladosť, alebo pripomenúť život svojich rodičov. Expozíciu navštívili už stovky záujemcov, nechýbali medzi nimi ani školské výlety, či turisti z rôznych kútov Slovenska. Aby zbierku Miroslava Mišeka mohli vidieť aj ľudia, ktorým napríklad diaľka či zdravotný stav nedovolia navštíviť tento skanzen, celá expozícia je nafotená a zverejnená na jeho webovej stránke www.skanzenpodchocom.webnode.sk. V prípade záujmu o návštevu mimo otváracích dní je potrebné objednať sa na čísle: 0908 093 682. „Jediné, čo si želám, je zdravie, aby som mal ešte dosť síl na úpravu ďalších a ďalších vzácnych kúskov. Všetkých dobrých ľudí, ktorých zaujíma história, samozrejme, do nášho skanzenu pozývam“, dodal Miroslav.